Erken Rezervasyonlarda %35'e varan indirimlerden yararlanın.

Whatsapp 0850 302 0 543

bize ulaşın 0850 302 0 543

YURTİÇİ VE YURTDIŞI PAKET TUR SÖZLEŞMESİ GENEL KOŞULLARI Sayfa-1
ı - ) TARAFLAR VE KONUSU Söz.Tarih : .
Bir tarafta Emka Travel Adres: Mecidiyeköy Mahallesi Eski Osmanlı Sokak No:5 Kat:1, 34860 Şişli/Istanbul (Acenta diye anılacaktır.)
Diğer tarafta tüketici/ler arasında yurt içi ve yurt dışı gezileri konusunda işbu paket tur sözleşmesi akdolunmuştur.
Seyahat Acentası: Emka Travel Telefon : 0212 219 1 888 Faks : 0212 219 25 84 E-mail :
[email protected]
Tüketici ve diğer tüketiciler adına sözleşmeyi yapan .
İsim soyisim: …………
Telefon: ……….
Email: …………..
Adres
:...........................................................................................................................................................................................................
2 SÖZLEŞME BEDELİ : Sözleşme bedeli nakit KDV dahil TL, döviz cinsi karşılığı olarak......... .................'dur.
2.1 Bu bedele, tur veya otel rezervasyon belgesi (VOUCHER)'da belirtilen tüm hizmetler dahildir. Otel giriş çıkış
tarihleri, süreler, ulaşım detayları,pansiyon durumu yine Voucher/Tur Kayıt belgesinde belirtildiği gibidir. BunIar
haricindeki turlar ve hizmetler ekstra ücrete tabidir. Gidilecek ülkelerin mevzuatlarına göre turistlerden alınması gereken
vergi, resim , harç ve benzeri kamusal ödemeler ile döviz kurlarından kaynaklanan fiyat değişiklikleri tüketiciye yansıtılır.
Bu durum tüketiciye derhal bildirilir. Tüketici bildirimden sonra sözleşmeden dönebilir bu durumda iptal koşulları geçerli
olur yahut yapılan değişiklikleri ve fiyat üzerindeki etkisini belirtilen ek sözleşmeyi kabul eder.
3 - ) ÖDEMELER
3.1 Kayıt anında rezervasyon bedelinin en az %50'i, bakiyenin gezinin başlamasından en geç 30 gün önce ödenmesi
gerekmektedir. Anılan süreler içinde belirtilen ödemelerin gerçekleştirilmemesi halinde yapılan rezervasyon iptal
edilerek, bedelinin %35'i cayma tazminatı olarak tüketiciye fatura edilir.
3.2 özel Ürün/Promosyonlu hizmet satın alan tüketici, hizmet bedelinin tamamını rezervasyon tarihinde ödemekle
yükümlüdür.
3.3 özel ürün ve Erken Rezervasyon indirimli hizmetlerde bakiyenin, hizmetin başlamasından en geç 60 gün önce
ödenmesi gerekmektedir. Kredi kartlı ödemelerde faiz, vade farkı, kur farkı ayrıca hesaplanarak ödeme planı tüketiciye
bildirilecektir. 4 - ) İPTAL , DEVİR VE DEĞİŞİKLİKLER
4.1 Acenta, gerekli tüm özeni göstermiş olmasına rağmen gezinin başlamasına veya devamına engel teşkil eden; gerekli yolcu
sayısı kadar kesin kaydın oluşmaması ve/veya olumsuz hava koşulları, yol engeli, grev, terör, sis, savaş ihtimali, öngörülemez
teknik hususlar ve tüm mücbir sebeplerden dolayı geziyi iptal veya tehir edebilir. Bu durumda tüketicinin tazminat hakkı yoktur.
4.2 Tüketici, hizmetin başlamasına 30 gün kalaya kadar turu iptal talep ettiğinde ödediği bedelin tamamı kendisine iade
edilir.(zorunlu sigorta, seyahat sağlık-vize sigortası, ERİS güvence paketi ve Promosyonlu özel paket turlar için yapılan
rezervasyonlar hariçtir.) 4.3 Gezinin başlamasına 30-21 gün kalaya kadar iptal edilmesi durumunda gezi bedelinin %35'i, 20-10
gün kalaya kadar yapılan iptaller %50'si,10 günden sonra ise gezi bedelinin tamamını cayma tazminatı olarak tüketiciye fatura
edilir. Tüketicinin, kendisi veya birinci derece akrabalarının 10 günlük mutat iştigaline engel olan rahatsızlıkları veya ölümlerini
tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak resmi kurul raporu ile hizmetin başlamasından önce yazılı ibrazı , etmeleri
durumunda katıldıkları paket tur ile ilgili yapılan ve geri alınamayacak olan ödemeler(uçak,otel gibi) düşüldükten sonra kalan
tutar iade edilecektir.
4.4 Tüketici,hizmetin başlamasına tam 7 gün öncesine kadar turu istediği kişiye devredebilir. Devralan, bakiye ve devir
sebebiyle doğan tüm masraflardan devreden ile beraber sorumludur. Tüketici, tüm İptal/Devir taleplerini yazılı olarak hizmetin
başlangıcından evvel Acentasına sunmakla yükümlüdür.
4.5 Tüketicinin başlangıcını kaçırdığı hizmete iştirak edeceğini yazılı olarak bildirmemesi durumunda; Acenta tüketici adına
yapılmış tüm rezervasyon ve hizmetleri 24 saat sonra iptal etme hakkına sahiptir. Bu gibi iptallerde tüketiciye herhangi bir ücret
iadesi yapılmaz.
4.6 Acenta gerekli gördüğü durumlarda Tüketiciye bildirmek kaydıyla ilan ettiği veya kayıt aldığı turları hizmetin
başlamasından evvel kısmen veya tamamen iptal edebilir. Aynı sürede veya hizmet sırasında Acenta hizmet kapsamındaki otel
isimlerini, ulaşım araçları ile bunların hareket yerlerini, programda belirtilmiş ve gezilecek yer olarak gösterilmiş yerlerin ziyaret
sıralarını değiştirebilir. Tüketici bu değişiklilik ve iptalleri haklı nedenlerle kabul etmediği takdirde, rezervasyonunu iptal edip,
tüketilmeyen hizmet bedellerini iade alma hakkına sahiptir.Bu durumda iptal koşulları uygulanır.
4.7 Tarifeli uçuşlarda 15 gün ve daha önceki iptallerde bilet kuralları gereği hava yolu tarafından uygulanan ceza ve kesintiler
aynen tüketiciye yansıtılır. Tarifeli ve Charter uçuşlarda 15 gün ve daha sonraki iptallerde hiçbir mazeret geçerli olmayıp, uçak
ücreti iadesi söz konusu değildir.
4.8) 1618 sayılı kanun gereği yapılan zorunlu seyahat sigortası, sağlık sigortası bedeli 156 (karşılığı TL)dir. Zorunlu seyahat sigortası
bedeli yurtiçi hizmetlerde 15TL'dır. Tüketici tarafından yapılan tüm iptal ve/veya değişikliklerde hizmetin başlangıcına 30 günden
fazla kala iptaller ve tarih değişiklikleri dahi olsa, herbir tüketiciden bu bedel tahsil edilir.
5 - )TURUN SÜRESİ, YEME VE İÇME : Voucher & Tur Broşüründe (kişi,konaklama ve tur detayları) 'da belirtildigi gibidir.
6 - ) HAREKET SAATLERİ : Uçak, vapur, tren, otobüs vb. ulaşım araçlarının hareket saatleri sözleşmenin yapıldığı tarihte
geçerli olan saatlerdir. Daha sonra taşıyıcı şirketlerin yapacağı tarife değişikliklerinden Acenta sorumlu değildir. Sözleşmedeki
uçak, vapur, tren, otobüs,vb. ulaşım araçlarının hareket yeri saat ve sefer sayıları geziden önce Acenta'dan kontrol edilmelidir.
Herhangi bir sebepten dolayı ulaşım araçlarına bağlı olarak veya olmayan sebeplerden değişiklik yapılabilir. Acentamız tur hareket
detaylarını yolculara bildirmekle birlikte yolcularımızda bu detayları öğrenmekle yükümlüdür. Bu tura ait hareket saatleri voucher
(konaklama ve tur detayları) belgesinde belirtildigi gibidir. DURAKLAMA YERLERİ : Yol güzergahı üzerindeki dinlenme tesislerinde
ihtiyaç molası verilir. Dinlenme tesisi, ne kadar sıklıkla mola verileceği gibi ayrıntılar , rehber ve kaptan şöförlerimizin
insiyatifindedir. MoIa yerleri, Hava,yol ve genel şartlara bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
7-) BAGAJ
7.1 Tura katılan tüketicinin her türlü gezide 50cm x 70cm ebatlarından büyük olmamak kaydı ile iki valiz uçaklı seyahatlerde ise
20 kg. bagaj götürme ve getirme hakkı vardır. Bagajların içinde para, kıymetli evrak ve benzeri değerli ziynet eşyaları
bulundurulmamalıdır. Kaybolan, hasar gören, zayi olan bagaj ve içindeki kıymetli eşyadan Acenta sorumlu tutulmaz.
7.2 Kokan, akan, yanıcı veya patlayıcı vasıfları olan veya çevresine rahatsızlık veren eşyalar ile kesici delici ve ateşli silahlar ve her
çeşit hayvan, Acentanın ayrıca ve açıkça yazılı izin olmadan taşıt araçlarına ve konaklanacak tesislere alınmazlar.
7.3 Acenta, kendisine yazılı olarak kıymetleri ile birlikte deklare edilerek teslim alınmış eşyanın her türlü kaybından hasarından
ve çalınmasından en çok gezinin ulaşım bedeli kadar sorumludur.
8 - ) VİZE İŞLEMLERİ :Vize, Pasaport işlemleri tüketiciye aittir. Ancak gezinin başlamasından 2 ay önce gerekli tüm belgelerin
eksiksiz olarak Acentaya teslim edilmesi halinde ücreti mukabilinde vize danışmanlık hizmeti verilebilir. Teslim edilen pasaportun
tur bitiş tarihinden itibaren 6 ay geçerli olması zorunludur.Vize işlemleri tamamen konsoloslukların insiyatifınde olduğundan
Acentanın vize alınamamasından veya vizenin tur tarihine yetiştirilememesinden dolayı konsolosluk üzerinde yaptırım gücü veya
edimlerini taahhüt edebilme yetkisi, aracılık görevi ve sorumluluğu yoktur.KonsoIosIukIarda gecikmelerden ve değişik
aksamalardan Acenta sorumlu değildir. Herhangi bir nedenle tur iptal edilirse, vize harç, masraf ve vize hizmet giderleri dışında
kalan bakiye müşteriye iade edilecektir. Vizenin alınamaması iptal devir ve değişiklik sürelerinde ceza kapsamında olsa dahi
tüketici cezai şartları ve bunlardan doğan tüm maddi yükümlülükleri ödemeyi kabul eder. Bu koşulları kabul etmeyen tüketiciler
vize işlemlerini kendileri takip edebilirler. Ayrıca vize alınması o ülkeye giriş garanti vermediğinden, gidilen ülkede herhangi bir
sebeple içeri sokulmayan veya vizeleri tamam olmasına rağmen Türkiye'den çıkmasına izin verilmeyen müşterilere herhangi bir
ödeme yapılmayacak ve bu durumdan doğacak zararlardan Acenta sorumlu olmayacaktır. 10 yıldan eski pasaportların yasa gereği
yenilenmesi gereklidir bu durum tüketicinin kendi özen borcudur.
9 - ) REHBER ÜCRETİ : Rehber ücreti, rehber olduğu belirtilen turlarda tur bedeline dahildir.
10 - ) GENEL HÜKÜMLER: Seyahat sağlık vize sigortası hizmeti satın alan veya seyahat sigortası seyahat paketinin içinde
bulunan tüketicilerin eksik veya ayıplı ifa, hasar, zarar ve kayıpları ile ilgili teminatın kapsamı bu hizmeti sunan sigorta firmasının
poliçesiyle belirlenmiştir. Acenta bu teminatların içeriği, kapsamları veya uygulama şekilleri ile ilgili herhangi bir sorumluluk
taşımamaktadır. Tüketici sehayat sigortasının kapsamını satış temsilcisinden almak ile yükümlüdür.
10.2 Tüketicinin, başladığı turu, hizmetin kusurlu olduğundan bahisle terk etmesi halinde, turu terk ettiğini acenta yetkilisine sebepleri ile
birlikte yazılı olarak bildirmek zorundadır. Aksi halde tüketici turu terk etmiş sayılmış ve hizmeti alıp kullanmış addolunur.
10.3 Tüketicinin şikayetçi olduğu hususları hizmetin ifası sırasında yazılı olarak yetkiliye bildirmesi iyi niyetli tüketicinin özen
borcudur. Tüketici' nin şikayetçi olduğu halde hizmeti sonuna kadar kullanması şikayetçi olduğu hususlar ile ilgili ikame hizmet
ve bedel iadesi gibi tazminat haklarını ortadan kaldırır.
10.4 Sözleşmede imzası bulunmayan ancak sözleşmeye konu geziye katılan tüketici (ler) de kendi adlarına kayıt yaptırmakla
görevlendirdikleri tüketici(ler) bu sözleşmeyi okuyup kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar. Buna rağmen, sözleşmede bizzat
imzalarının olmadığı gerekçesiyle geziye katılan tüketici (ler) in Acenta aleyhine ve katılmış oldukları gezi ile ilgili dava ve takipler
ve acentanın tüketiciye bu sözleşmede yazılı hususlar dışında bir bedel ya da tazminat ödemek zorunda kalması halinde acentanın
sözleşmede imzası bulunan tüketici(ler) ye ödemiş olduğu fazla miktar için rücu hakkı mahfuzdur. Bu geziye katılan tüketici(ler)
imzalamış olmasalar dahi taraflar arasında geçerli olacak bu sözleşme şartlarını katalog, internet sitesi ve ilanlar nedeni ile
öğrenmiş, geziye bu sözleşme şartlarında katılmayı taahhüt etmişlerdir.
10.5 Sözleşmenin tüketicide kalan kopyası ile acentada kalan kopyası arasında çelişki olursa Acentada kalan kopya kayıtları
esas alınacaktır. Tüketici, rehber, tesis,acente ve ulaşım aracı yetkililerinin satın alınan hizmetle ilgili bildirdiği kurallara
uyacağını;3.kişiIerin can,mal ve huzuruna saygı duyacağını aksi takdirde hizmeti haklı nedenle alamayacağını ve iade hakkının
bulunmadığını kabul eder. 10.6 Bu sözleşmede yazılı olmayan hususlardan 1618SY.4077SY.,4288SY.,2634SY.,IATA,IHA,UFTAA
konvansiyon hükümleri, Sivil Havacılık kanunu, BK.,TTK.,Türkiye'nin dahil olduğu uluslararası sözleşmeler ve bunlara bağlı olarak
çıkartılımış tüzük,yönetmelik,genelge ve tebliğler ile uluslar arası kabul gören Frankfurter Tabelle'nin Türkiye'deki tatbik bulan
TÜRSAB Kütahya Çizelgesi hükümleri tatbik olunacaktır.
11-) ZORUNLU SEYAHAT SİGORTASI: 1618 sy yasanın 12.maddesi uyarınca; paket tur hizmeti satın alındığı takdirde paket turun
eksik yada hiç verilememesi halleri (ayıplı hizmet, acenta iflası) sigorta ile teminat altına alınmıştır. Teminat kapsamı paket tur
bedeli kadardır. 11 .2 Yurtdışı turlarda 156 ve Yurtiçi Turlarda 15TL'Iik Zorunlu seyahat sigortası paket turlarda tüm tüketicilere
tarafımızdan paket tur bedeline dahil olarak yapılmaktadır.
11 .3 Paket Turlar dışında kalan hizmetlerde, Tüketici dilerse, tura kayıt esnasında ; kaza ve hastalık halinde çıkış noktasına
dönüş masrafları ile her türlü kazadan doğan zarar ile tedavi masraflarını sigortalatabilir.
Bu sözleşme(2s), Voucher(l s), (konaklama detayları) ' da dahil 5 sayfadan oluşmaktadır. Tur kayıt formunda (Voucher) adı geçen
tüm kişiler adına sözleşmeyi okudum anladım ve bir sözleşme nüshasını ve tur broşürünü teslim alarak kabul ettim. Ek Notlar
Hizmeti alanlar ve tur kayıt formunda (Voucher) adı geçen Tüm Kişiler Adına, Acenta Adı/Kaşe
Müşteri isim Soyisim/lmza : Seyahat Danışmanı Adı-Soyadı/lmza

 

tur rezervasyon yazılımı ile hazırlanmıştır.